Author Archives: Phanes

67 Thuật ngữ marketing mà bạn phải biết vào năm 2022

Marketing hay còn gọi tiếng việt là tiếp thị, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mọi tổ chức/ công ty/ doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu gia tăng doanh số và lợi nhuận cho cả tổ chức và thành viên trong đó. Bạn đang là Marketer hay còn gọi là …