BẢNG GIÁ HOSTING HAVIWEB

Sinh viên
25.000/ tháng
 • Dung lượng : 300 MB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 5
 • Email : 3
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
ĐĂNG KÝ NGAY
Cá Nhân
45.000/ tháng
 • Dung lượng : 650 MB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 10
 • Email : 5
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
ĐĂNG KÝ NGAY
Cá Nhân 2
65.000/ tháng
 • Dung lượng : 1 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 15
 • Email : 10
 • FTP : unlimited
 • Database : 2
 • Addon domain : 0
ĐĂNG KÝ NGAY
Cá nhân 3
100.000/ tháng
 • Dung lượng : 1,5 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 3
 • Addon domain : 0
ĐĂNG KÝ NGAY
Doanh nghiệp 1
135.000/ tháng
 • Dung lượng : 2 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 5
 • Addon domain : 2
ĐĂNG KÝ NGAY
Doanh nghiệp 2
210.000/ tháng
 • Dung lượng : 4 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 8
 • Addon domain : 3
ĐĂNG KÝ NGAY
Doanh Nghiệp 3
270.000/ tháng
 • Dung lượng : 6 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 10
 • Addon domain : 3
ĐĂNG KÝ NGAY
Thương mại điện tử
380.000/ tháng
 • Dung lượng : 10 GB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 15
 • Addon domain : 5
ĐĂNG KÝ NGAY